หน้าหลัก
ดูแลเวบไซต์
 รับทำเวบไซต์ ราคาเริ่มต้นเพียง 500.-
A plan

ออกแบบหน้าเวบ 1 หน้า
ภาษาที่ใช้เขียน PHP/HTML
ตัดต่อและแก้ไขรูปภาพ
ไม่เกิน 40 รูป
แก้ไขได้ 1 ครั้ง

ราคาออกแบบเวบไซต์ 500 - 2,000 บาท
ราคารวม Hosting + Domain - บาท
ค่าใช้จ่ายปีต่อไป - บาท
รายละเอียด
B plan

ออกแบบหน้าเวบ ไม่เกิน 10 หน้า
ภาษาที่ใช้เขียน PHP/HTML
ตัดต่อและแก้ไขรูปภาพ
ไม่เกิน 40 รูป
ติดต่อกับฐานข้อมูล phpMyadmin
แก้ไขได้ 2 ครั้ง

สื่อการสอนประเภท WBI และ CAI
ราคาออกแบบเวบไซต์ 2,000 - 3,000 บาท
ราคารวม Hosting + Domain 4,000 - 5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายปีต่อไป 2,000 บาท
รายละเอียด
C plan

ออกแบบหน้าเวบ ไม่เกิน 40 หน้า
ภาษาที่ใช้เขียน PHP/HTML
ตัดต่อและแก้ไขรูปภาพ
ไม่เกิน 40 รูป
ติดต่อกับฐานข้อมูล phpMyadmin
แก้ไขได้ 2 ครั้ง

สื่อการสอนประเภท WBI และ CAI
ราคาออกแบบเวบไซต์ 4,000 - 8,000 บาท
ราคารวม Hosting + Domain 6,000 - 10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายปีต่อไป 2,000 บาท
รายละเอียด

ออกแบบหน้าเวบ ไม่เกิน 40 หน้า
ภาษาที่ใช้เขียน PHP/HTML
ตัดต่อและแก้ไขรูปภาพ
ไม่เกิน 40 รูป
ติดต่อกับฐานข้อมูล phpMyadmin
แก้ไขได้ 2 ครั้ง

สื่อการสอนประเภท WBI และ CAI
ราคาออกแบบเวบไซต์ 5,000 บาท
ราคารวม Hosting + Domain - บาท
ค่าใช้จ่ายปีต่อไป - บาท
รายละเอียด
 
 ตัวอย่างผลงาน
สื่อการสอน WBI เรื่องวิทยาศาสตร์ ม.2 http://www.akhk.ac.th
บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย เรื่อง วงจรไฟฟ้า 1
http://www.lesson2plan.com http://www.wbi.com/kroocom
http://www.sksinterior.net http://www.jintapomeranians.com
http://www.interhome-nw.com http://www.thai-products.net
   
About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2013 เอทีคอมอิงค์ดอตคอม